76. oddíl Krhúti – Junák – český skaut, středisko 93 Praha, z.s.
Krhúti | Propagujte i svojí stránku
POČET NÁVŠTĚV
Celkem: 126330
Včera: 53
Dnes: 60
Průměr za poslední měsíc: 63.75
Průměr za poslední týden: 58.57
PŘIHLÁŠENÍ
Přezdívka:
Heslo:
registrace
POSLEDNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sutr (před 44 dny 18:51:28)
Šutr2 (před 339 dny 20:42:50)
Pepa (před 641 dny 15:32:57)
Pepa (před 650 dny 14:54:37)
Milan (před 664 dny 22:32:00)
Pepa (před 676 dny 16:14:12)
Pepa (před 764 dny 17:42:54)
Pepa (před 795 dny 16:09:01)
Hlína (před 815 dny 09:22:58)
Čonkin (před 914 dny 16:39:57)
další...
PODÍVEJTE SE TAKÉ...
kontakty
činnost
nábor

O oddíle

Indiánština

V oddílové činnosti napodobujeme a uplatňujeme zvyklosti severoamerických indiánů. Táboříme ve stanech tee-pee, které si postupně stylově zařizujeme, vyrábíme a nosíme indiánské šaty, sauníme se v potní chýši atp. Tak například už nováček má povinnost vyrobit si bederní pás (indiánské trenýrky) a medicinový váček. Tyto dvě věci opravňují bojovníka (člena oddílu) zasednout spolu s ostatními k ohni oddílového sněmu.

Oddíl má své kmenové symboly - wampum a štít. Wampum tvoří pás kůže zdobený korálky, kterým indiáni potvrzovali smlouvy nebo na něj zaznamenávali důležité zprávy. Oddílový wampum zobrazuje čtyřnásobný oheň s jednotlivými světly. Na oddílovém štítu (v obruči z prutů vypnutá kůže) je uprostřed, stejně jako na wampumu, zobrazen čtyřnásobný oheň se světly a po obvodu se spirálovitě odvíjí zpráva o historii oddílu zapsaná indiánským obrázkovým písmem.

Woodcraft

čtyřnásobný oheň

Woodcraft je hnutí vycházející ze života přírodních národů, především severoamerických Indiánů. Anglicky woodcraft má v překladu význam lesní moudrost, zálesáctví. Myšlenkové ideje vyjadřuje dakotský kříž čtyř větrů známější pod názvem čtyřnásobný oheň. Čtyři větry:

  • duch = síla
  • tělo = krása
  • mysl = pravda
  • služba = láska

Každý z těchto čtyř směrů se dělí na tři moudrosti, celkem jich je tedy 12 - významy jsou patrné z obrázku, kde oheň uprostřed kříže značí velkého ducha - stvořitele přírody a její harmonie.

znak woodcraftu

Za znak woodcraftu se považuje kruh (věčnost) blankytně modré barvy (čisté nebe, mír) s šedými na špičkách černými bizoními rohy (síla). Výklad znaku zní: všechny síly lidstva budiž napřeny k úsilí o věčný mír a šťastný život lidí.

Oddílový sněm

oddílový sněm

Oddílové sněmy jsou slavnostní sezení oddílu kolem sněmovního ohně. Pořádáme je v zimě (prosinec), na jaře (duben) a v létě (3 na táboře - zahajovací, prostřední a závěrečný). Kolem ohně sedíme takto: v čele (proti vchodu) šamani a rada starších (vedoucí a starší členové oddílu), po obou stranách usedají bojovníci (členové oddílu) v pořadí podle splněných zkoušek (čím méně zkoušek, tím blíže ke vchodu a naopak), nakonec přicházejí nováčci. Po jedné straně vchodu je zásoba dřeva a po druhé sedí Psi (zasloužilí členové oddílu), kteří mají čestnou povinnost rozdělávat oheň ve sněmovním tee-pee a starat se o něj.

Do sněmovního tee-pee vcházejí bojovníci za zvuku bubnů, potom na pokyn šamana, který obřad vede, všichni vstanou, zvednou ruce k nebesům a odříkají Motlitbu kmene Omaha.

Na sněmech projednáváme důležité oddílové záležitosti. Představují se nováčci, udělují se splněné zkoušky, vyhodnocuje se bodování, hlasuje se o přijetí do oddílu, atd. Následuje čtení, zpívání, povídání.

Důležitou součástí sněmu je také udělování šípů. Když vyzvaný bojovník předstupuje před kmenovou radu, vstane a jde kolem ohně delší možnou cestou. Pak poklekne před šamana a řekne např.: "Šamane a rado starších, tímto žádám o udělení pěti šípů (následuje výčet splněných zkoušek)." Šaman mu předá příslušnou šňůrku, kterou bojovník získal, aby si ji mohl připevnit na svou medicínu. Po té se bojovník vrací stejnou cestou na své místo.

Do sněmovního ohně nic nevhazujeme - není to odpadkový koš, chováme k němu úctu. Příkládat smí jen Psi. Sněmy zakončujeme opět modlitbou kmene Omaha a za zvuku bubnů opouštíme stan.

Modlitba kmene Omaha

Wa - kon - da dhe dhu
wapa - dhin a - ton - he.

Otče, nuzný stojí před Tebou.
Ten nuzný jsem já, kdo zpívám.