76. oddíl Krhúti – Junák – český skaut, středisko 93 Praha, z.s.
Krhúti | Propagujte i svojí stránku
POČET NÁVŠTĚV
Celkem: 126330
Včera: 53
Dnes: 60
Průměr za poslední měsíc: 63.75
Průměr za poslední týden: 58.57
PŘIHLÁŠENÍ
Přezdívka:
Heslo:
registrace
POSLEDNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
sutr (před 44 dny 18:51:28)
Šutr2 (před 339 dny 20:42:50)
Pepa (před 641 dny 15:32:57)
Pepa (před 650 dny 14:54:37)
Milan (před 664 dny 22:32:00)
Pepa (před 676 dny 16:14:12)
Pepa (před 764 dny 17:42:54)
Pepa (před 795 dny 16:09:01)
Hlína (před 815 dny 09:22:58)
Čonkin (před 914 dny 16:39:57)
další...
PODÍVEJTE SE TAKÉ...
činnost
o oddíle

Oddílové zkoušky

V našem oddíle plníme několik zkoušek. V první řadě je to Nováčkovská zkouška, kterou musí každý splnit nejpozději do konce svého prvního tábora, jinak by se nemohl stát členem oddílu a musel by odejít. Další zkoušky se nazývají šípy. Každý člen jich musí mít na konci každého tábora splněn vždy předepsaný počet.

Kromě těchto zkoušek je ještě možné dobrovolně plnit Tři zlaté šípy a Tři orlí pera, což jsou tradiční skautské zkoušky skládající se ze tří náročných částí - mlčení, hladu a samoty.

Nováčkovská zkouška

Nováčkovská zkouška je první oddílovou zkouškou, jejíž splnění považujeme za podmínku pro přijetí nováčka do oddílu. Termínem pro splnění Nováčkovské zkoušky je konec prvního tábora (samozřejmě je lepší, pokud ji nováček splní dřív). Po splnění Nováčkovské zkoušky oddíl na některém z táborových sněmů hlasuje o tom, zda bude nováček do oddílu přijat. Poté skládá nováček u slibového ohně skautský slib.

Šípy

Po splnění nováčkovské zkoušky čekají Krhúta zkoušky další. Nazývají se šípy. Tyto zkoušky plní všichni aktivní členové a to v předepsaném rozsahu. Šípy dělíme na povinné P, povinně volitelné PV a volitelné V. O plnění povinných a povinně volitelných šípů se každý hlasí sám u příslušných věrozvěstů, což jsou členové oddílové rady, kteří mají právo uznávat příslušný šíp a zároveň mu rozumí a dokáží ho zájemcům vysvětlit a naučit.

kartička za splnění šípu Šípy dělíme na povinné P, povinně volitelné PV a volitelné V. Splní-li Krhút všech 17 povinných a alespoň 3 povinně volitelné šípy, má zároveň splněnu Junáckou prvotřídku a právo nechat si na nejbližším sněmu udělit příslušný odznak.

Po splnění šípu každý obdrží kartičku jako potvrzení, kterou si nalepí do deníku a při nejbližší příležitosti si nechá šíp zapsat do přehledu plnění šípů (Modré knihy) a kartičku orazítkovat. Za každých 5 splněných šípů žádá bojovník na oddílovém sněmu o barevnou šňůrku, kterou si připevní na svou medicínu. Zároveň obdrží také příslušný odznak šípu v barvě odpovídající šňůrce, který si umístí na svou šerpu.

Další zkoušky

Do systému šípů řadíme také dobrovolné zvláštní zkoušky rozdělené do dvou stupňů: Tři zlaté šípy a Tři orlí pera. Obě tyto zkoušky vycházejí ze známých skautských zkoušek.

Tři zlaté šípy může plnit dobrovolně každý člen oddílu, Tři orlí pera mohou pro jejich náročnost plnit pouze ti členové, kterým to povolí oddílová rada. O náročnosti obou zkoušek vypovídá i to, že je v oddíle jen velmi málo členů, kterým se podařilo je splnit.

Tři zlaté šípy

 1. 12 hodin dokaž mlčet (přes den, 3 pokusy za tábor)
 2. 12 hodin hladověj (přes den, 1 pokus za tábor)
  • Přespi ukryt a nepozorován jednu noc mimo tábor (1 pokus za tábor)
  • Vyhotov o celé zkoušce zápis do kroniky

Tři orlí pera

 1. 24 hodin dokaž mlčet (začátek a konec je po vyjmutí sekery, 3 pokusy za tábor)
 2. 24 hodin hladověj (začátek a konec je po vyjmutí sekery, 1 pokus za tábor)
  • Dojdi na místo určené starším odpovědným členem s tím, že po celou dobu plnění zkoušky nesmíš být nikým zpozorován a přespi jednu noc mimo tábor (začátek zkoušky je před svítáním, poslední s kým můžeš mluvit je hlídka, která tě vzbudí nejdříve ve 4:00, do 22:00 o sobě musíš pdoat zprávu ke studánce, konec plnění je při budíčku následujícího dne; s sebou si smíš vzít pouze nejnutnější věci jako např. spacák, celtu, vodu, buzolu, lékárničku, atd.; 1 pokus za tábor)
  • vyhotov o celé zkoušce zápis do kroniky