457 Sraz oddílů


Cesta kolem světa za 80 dní ? to bylo téma letošní srazové hry. Na tuto cestu vyrazilo celkem 10 týmů složených ze zástupců šesti zúčastněných oddílů : Krhútů , Pomněnek, Ginkga, Tuláků, Poutníků a Jednaosmdesátky. Bylo nás přes osmdesát. Déšť, kterým hrozily některé předpovědi počasí, se nám vyhnul až na jednu podvečerní přepršku.
V pátek se sjíždíme na místo, Radek byl na louce už od čtvrtečního večera, v pátek dopoledne dorazil autem Vašek. Přivezl kamna, roury, popelnici, lino a také materiál na jednotlivé soutěže. Během pátku společně s Radkem položili v boudě nové lino, sestavili kamna a začali v břehu budovat pec z popelnice, která se nám tak velmi osvědčila na táboře. Pec během soboty dokončil Pán pece – Honza a v sobotu večer už se servírovala zkušební porce pečeného bůčku.
Krhúti přijíždějí svým tradičním spojem společně s Ginkgem a Jednaosmdesátkou, Pomněnky, Tuláci a Poutníci už jsou na místě. Stavíme stany, vlčata ? nováčky ubytováváme v boudě na palandách, někdo jde spát, někdo ještě sedí u ohně, Honzina a Vašek hrají na kytary.
Sobotní program začíná v devět hodin. Scénka nás uvádí do děje: pan Phileas Fogg (Honza) se v klubu vsadil, že dokáže objet svět za 80 dní, balí kufry a se svým sluhou (Radkem) vyráží na cestu. U ohniště rozvěšujeme komiks s dějem příběhu, který si může každý přečíst.
Rozdělujeme hráče do týmů a začíná první hra ? test zdatnosti tělesné a duševní k tak náročnému podniku. Úkolem týmů je sestavit zprávu, písmena do ní získávají za splnění úkolů nebo zodpovězení otázek na stanovištích. Témata: zeměpis, historie, znalost jazyků, síla a obratnost, příroda, znalost přísloví. Následuje balení zavazadla na cestu ? co nejrychleji sehnat deset věcí, jejichž názvy jsou napsané morseovkou na vyvěšených papírech. Třetí soutěží je běh po trase, kterou absolvoval pan Fogg se svým sluhou. V každém městě na trase je potřeba získat potvrzení o tom, že ho tým navštívil. Do každého z měst vysílá tým vždy jednoho člověka, potvrzení získá po splnění úkolu. V Londýně se váže uzlařská regata, v Suezu se určují listy stromů a rostliny, v Bombaji čeká známá říkanka Hoří, hoří svatoján, v Kalkatě je třeba předvést kotrmelec pozadu a stojku, v Hong ? kongu poznat pět staveb z Prahy, v Jokohamě se skáče přes švihadlo, v San Franciscu musíte říct Pythagorovu větu a Archimédův zákon a v New Yorku vyjmenovat stanice metra na trase C nebo A. Pokud vyslaný člen týmu neumí úkol splnit, může za sebe poslat jiného člena týmu nebo může tým splnit u Honzy náhradní úkol ? donést kameny na dostavbu pece.
Sluha pana Fogga nechal ve spěchu hořet ve svém pokoji plynový hořák. V další soutěži se ho týmy snaží zhasit – stříkají z PET lahve na hořící svíčky. Poslední soutěží před obědem je skládání textu o tom, kam pan Fogg plul lodí z Brindisi. Text je rozstříhaný po jednotlivých písmenech a rozházený po louce, první člen týmu přinese jedničku, pak vybíhá druhý pro dvojku a tak dále ? jednoduchá štafeta.
Po obědě odcházíme hrát do lesa. Vracíme se k začátku příběhu. Pan Fogg se svým sluhou utíkají s kufrem (pro nás je to poleno) na vlak. Jako angličtí gentlemani mají samozřejmě přitom na hlavě klobouk (pro nás papírová čepice z novin). Je to zase štafeta, běžet ale s papírovou čepicí na hlavě tak, aby neulétla, je někdy trošku obtížné. Kromě toho malá vlčata a světlušky poleno neunesou, a tak s nimi musí běžet někdo silnější z jejich týmu, případně je nést i s polenem. Přeskok v ději do Indie ? železnice přes indický kontinent ještě není v některých částech hotova, a tak napodobujeme její stavbu (hráváme tuto hru častěji pod názvem člověkomíra). Jsou skoro čtyři hodiny odpoledne, takže zbývá čas na poslední dvě soutěže. První je přejezd vlaku přes řeku po rozpadlém mostě v Americe – tým má překonat řeku ? koridor vytýčený provazy na louce. Někdo přeskočí, někoho si ostatní přehodí nebo podají. Druhou je poznávání látek (kapalin a koření) po čichu, sluhu pana Fogga totiž při cestě zákeřně uspali práškem podaným v nápoji, aby zmeškali s panem Foggem loď.
Celá hra je postavena tak, že týmům sčítáme časy dosažené v jednotlivých etapách, cílem je objet svět za nejkratší dobu čili mít v součtu nejmenší čas. Všechny etapy jsou postaveny jako závody, v nichž bojují všechny týmy zároveň, jen u poznávačky po čichu se týmy vystřídají a přičítáme za každou chybu jednu minutu.
Večeříme, oddíly dolaďují své programy k táboráku, v půl osmé večer slavnostně dvěma pochodněmi zapalujeme. Táborák uvádějí Honza s Radkem ve stylových oblecích, scénky jedou jedna za druhou střídány písničkami. Skautshoping (Krhúti), hádání přísloví (Pomněnky), lidojedi (Ginkgo), Vinnetou a Old Shatterhand (Krhúti), nekonečné divadlo (Poutníci), udělej kozu a Stalingrad (opět Krhúti). Na šéfa vítězného týmu čeká odměna v podobě indické princezny (hraje ji Mabe), kterou si má podobně jako pan Fogg vzít za ženu. Oficiální část táboráku končí gilwellským kruhem, kdo chce, zůstává, hraje se, zpívá, povídá .
V neděli ráno na závěrečném nástupu vyhlašujeme výsledky, rozdáváme diplomy a čokoládu za odměnu, zní oddílové pokřiky. Zbyl čas i na oblíbené masohry (dveře a turborybičky).
Závěrem pořadí týmů a časy:
1. místo: Zlomená tužka 2.07
2. ? 3. místo: Dobrej název a Postradatelní 2.19
4. místo: Nevim 2.23
5. místo: Cestovatelé 2.27
6. místo: Osmdesátka 2.36
7. místo: Škvoři 2.41
8. místo: Děčínský metro 2.47
9. místo: Je to tam 2.48
10. místo: Je to jedno 3.00
Při cestě na nádrazí někteří stihli natrhat výborná jablka a podělit s nimi všechny ostatní. Díky za dobrý skutek.

Napsat komentář