526 Války o Kvrdlo

Třetí ročník mezidružinového a mezišestkového klání zvaného Války o Kvrdlo se odehrál na skautské hájovně Na Dědku blízko Rožmitálu pod Třemšínem.  Jedeme vlakem do Příbrami, tady na nás před nádražím čeká autobus, který nás odveze k hájovně. Zároveň  díky autobusu můžeme jako první disciplínu letošních Válek o Kvrdlo zařadit výsadek družin velkého oddílu. Vašek jel na místo už dopoledne a připravil v okolí Třemšína kontrolní body, kterými musí družiny při výsadku projít.Už ve vlaku si družiny domluvily pořadí vysazení, teď nastupují do autobusu nejdřív vlčata a pak družiny s plnou polní v opačném pořadí než budou vysazovány, aby na místě šlo všechno co nejrychleji.

Ve tmě míjíme Rožmitál a za Voltuší  vjíždíme do lesů.  Vyhlížíme Vaška.  Náhle ho spatřujeme. Stojí u silnice v oranžové reflexní vestičce a mává na nás baterkou.  Autobus  zastavuje  a  Vašek předává první družině mapu a papír s instrukcemi. Družina vyráží do tmy,  Vašek  přistupuje do autobusu a naviguje řidiče k místu výsadku další družiny ve  vesnici  Mýta. Tady se autobus otáčí, při zpáteční cestě vysazujeme nedaleko hájovny poslední družinu a jsme tady, v autobuse zbývají jen vlčata.

Přicházíme k hájovně, po chvíli přijíždí paní správcová z Rožmitálu, otvírá nám a ukazuje, co kde je. Vlčata se ubydlela v přízemí, v hájovně není zavedená elektřina, rozsvěcujeme propanbutanové lampy s punčoškami. Po půlnoci se postupně  vracejí z výsadku  jednotlivé družiny,  jako první Lišáci,  krátce po nich Netopýři a nakonec Káňata. Velký oddíl se usidluje na půdě, kde je vybudovaný velký prostor na spaní. Kluci rozebírají obrovskou horu molitanů a matrací, staví z nich bunkry a doskočiště, nakonec je rovnají do ploch na spaní.

Ráno vstáváme v osm. Rozcvička po družinách, samozřejmě v trenýrkách, snídaně a rozbíhají se závody v jednotlivých disciplínách letošních Válek o Kvrdlo.  Pro vysvětlení –  Války o Kvrdlo jsou slavnou kapitolou krhútských dějin obšírně popisovanou na stránkách Krhútské kroniky.

Disciplíny pro velký oddíl připravil Vašek, disciplíny pro vlčata Tkanička. Vlčata odcházejí do lesa kousek za hájovnou, velký oddíl zůstává na místě.  Disciplíny velkého oddílu jsou bodovány (tři, dva a jeden bod), šestky vlčat dostávají za splněné úkoly bonbony,  jejichž počet slouží jako ukazatel momentálního pořadí.

Sobotní soutěže velkého začaly uzlařskou regatou, následovaly signalizační štafeta, turnajovka – letos to bylo frisbee, vaření bramborové polévky, stavba Tarpu, rychlostní štafeta, šifrování. Na  schůzkách v týdnu před výpravou si každý vylosoval  obálku  s úkolem. Tyto  obálky všichni  otevřeli ve středu ve 20:00 hodin a zvládnutí úkolu předváděli v sobotu večer. 

Po večeři se sesedáme u ohně, hrajeme na kytary, zpíváme, opakujeme tradiční seznamovací hru z hor Zelená karta. Náhodně namíchané dvojice (ideálně v září přišlý nováček vlčat plus starý člen velkého oddílu)  mají  zhruba deset minut na to, aby si o sobě vyměnili co nejvíce informací, pak následují náhodně kladené otázky z publika, na které odpovídají – má tvůj protějšek sourozence, jaké je jeho nejoblíbenější jídlo, do které školy chodí, kde bydlí… 

V neděli balíme a uklízíme, velký oddíl čekají  ještě závěrečné disciplíny síla a terénní běh s lanovou lávkou a střelbou ze vzduchovky, Vašek vyhodnocuje také speciální disciplínu morálka.

Vítězové letošních Válek o Kvrdlo – za vlčata Modrá šestka a za velký oddíl Lišáci. Druhé místo Zelená šestka, ve velkém oddíle druhé místo Netopýři a třetí Káňata.