528 Zimní oddílový sněm

Na Zimní sněm jedeme jako vždycky do Krhútského teritoria čili na naši louku do Meziříčí. Mladší vlčata budou spát na palandách v boudě, starší vlčata a velký oddíl ve dvou týpí. Vašek, Karatista a Tintin přijeli na tábořiště už v pátek odpoledne, postavili týpí na spaní mladších členů oddílu a starších vlčat (včetně linningu, teplých vlněných dek na zemi a rozdělaného ohně), zatopili vlčatům v boudě a očekávají u ohně na krytém ohništi (nebo-li v jurtě) náš příjezd. Na místě jsme po desáté večer, vlčata a mladší kluci z oddílu mohou jít hned spát do boudy a do postaveného týpka, ostatní staví druhé týpí. Práce jde celkem rychle, i v druhém týpí zapalujeme oheň, někteří ještě sedí v jurtě, ostatní jdou spát.

Program letošního Zimního sněmu si vzali na starost Šákul a Tintin. Týmy na velkou celodenní hru jsou smíchané z velkého oddílu i vlčat, je tu tedy celodenní prostor k vzájemnému seznamování. Šéfové týmů jsou náčelníky jednotlivých slovanských kmenů, cílem hry je sestavit text kuriózní básně jakéhosi amatérského básníka o Čechovi, Lechovi a putování Slovanů do Čech. Za umístění v etapách získávají týmy jednotlivé verše básně, kterou Šákul s Tintinem objevili kdesi na internetu.

Etapy se odehrávají v lesích v blízkosti tábořiště, po obědě mají týmy za úkol velký výběh do okolí po trase, kterou během dopoledne postavili Tkanička s Lachtanem. Body v tomto výběhu získávají týmy podle toho, kolik kontrol zvládli projít do časového limitu.

V mezičasech mezi etapami obědváme (Salám a Vaškem uvařili k obědu ve velkém kotli pro všechny hustou gulášovou polévku nebo, chcete-li, řídký guláš), štípáme dříví do týpek, doplňujeme zásoby ve dřevníku, osekáváme týpiovky a stavíme sněmovní týpí.   Letos totiž nebude sněm u otevřeného ohniště, ale ve speciálně pro něj postaveném třetím týpku. Na náš počet přes čtyřicet lidí se ale přivezené týpko  ukazuje jako příliš malé, proto pod vedením Vaška natahujeme nejprve dlouhý linning a týpko pak navazujeme tak, aby bylo zvednuté nad zemí a tím pádem po obvodu dostatečně dlouhé. Na sněm tato úprava stačí, na spaní by to nebylo.

Při sněmu projednáváme obvyklé záležitosti, odměňujeme lidi se stoprocentní docházkou na výpravy od září (letos je to rekordní počet celkem za velký oddíl i vlčata 25 lidí, Tučňák má stoprocentní docházku na výpravy nepřetržitě od září 2015, Krab od září 2016), vyhodnocujeme bodování družin a šestek (vítězové Lišáci a Zelená šestka, druzí Netopýři a Modrá šestka, třetí Káňata), šéfové týmů se vyjadřují k tomu, jak jim šlapal tým během celodenní hry a hodnotí členy svých týmů. Šákul s Tintinem předávají odměny za sněmovní hru  prvním třem týmům, Tintin předčítá celou značně dlouhou báseň plnou kouzelných veršů popisujících cestu praotce Čecha na Říp:

„Za Tatrami v rovinách řeky Visly, dávno, dávno před Přemysly,

charvatská země se rozkládala, tu slovanská plemena obývala.

Zde četná plemena byla, spolu v charvatské zemi žila,

příbuzná jazykem i mravy, způsobem života a právy.

I stalo se, že mezi nimi strhly se boje o dědiny,

vstal rod proti rodu posléze, příbuzní byli se o meze.

V ten čas dva bratři žili z rodu mocného, vojvodové byli,

jeden bratr zval se Čech, druhý jmenoval se Lech.“

Tři hustě popsané listy v tomto duchu není možné zde reprodukovat, snad jen malý výběr těch nejlepších veršů, které mohou směle konkurovat dílu Járy Cimrmana.

„Nemohoucí na koních se vezli, ve vozech ti, co do nich se vlezli.“

Nebo

„Tu Čech pod horou zastaviti dal, kterou dodnes každý Řípem nazýval,

půda kolem byla úrodná, což věc zdála se být výhodná.

Tak šířilo se osídlení do českého vnitrozemí,

obce, vsi se budovaly, rody dále přibývaly.

Také Čechův mladší bratr chtěl mít vlastní země akr.

Velikou měl vlastní čeleď, rozhodnul se dále pojet.“

A tak dále a tak všelijak podobně, abych citoval Rychlonožku ze slavných Rychlých šípů. 

Po sněmu jdou někteří spát, někteří se  přesouvají do jurty, kde Vašek se Šákulem hrají na kytary. 

V neděli vstáváme až v devět hodin.Balíme, bouráme týpka, uklízíme, odjíždíme domů. Z našich kupé se celým vlakem šíří příjemná vůně dýmu ze smrkového dřeva, kterou za dva dny nasálo do sebe všechno naše oblečení.

Pořadí týmů v celodenní sněmovní hře, místa šéfů byla obsazena podle výsledku jednotlivců v úvodní běhací rozřazovačce:

  1. místo Matěj – zisk 45 veršů
  2. místo Martin – zisk 36 veršů
  3. místo Tranďák – zisk 35 veršů
  4. místo Ananas – zisk 31 veršů
  5. místo Žárovka – zisk 30 veršů
  6. místo Krab – zisk 27 veršů