538 Závěrečná výprava velkého oddílu a vlčat

Na závěrečnou výpravu letošního oddílového roku jedou zvlášť vlčata a zvlášť velký oddíl.

Vlčata směřují na oddílovou louku do Meziříčí. Chceme vyzkoušet různé sporty. Předpověď slibuje letní počasí, těšíme se tedy na poklidnou odpočinkovou akci.  V sobotu ráno nejprve chvíli pracujeme, je potřeba napumpovat vodu, nanosit dřevo, uklidit trochu v boudě. Pak se pouštíme do softballu. Vašek přivezl autem veškeré oddílové vybavené pro  tuto hru – rukavice, helmu, míčky, mety. Letos jsme koupili  odpalovací stojan, aby kluci ze začátku nemuseli odpalovat z nadhozu. Stojan byl pojmenován Karel a velmi se osvědčil. Nejdříve trénujeme házení a chytání, pak jdeme hrát. Díky Karlovi jde hra klukům velmi dobře.

Po softballu dáváme fotbal. Následuje oběd a polední klid, který část lidí tráví průzkumem potoka, ostatní prolézáním bezových houštin ve svahu nad louku. Odpoledne  vyrážíme po skupinkách stáhnout nesebrané kontroly z orientační hry, kterou jsme hráli na minulé výpravě. Každý skupinka jde pro jednu kontrolu.

Uplynula zhruba hodinka, všichni jsou zpátky. Začíná trénink střelby ze vzduchovky. Poté startujeme minibiatlon – terénní běh se střelbou.  K večeru dáváme velké utkání v softu, hrají Vaškův a Ondrův tým proti sobě. K večeři  Vašek  s pomocí některých vlčat usmažil řízky s bramborovou kaší, pak sedíme u ohně v jurtě, zpíváme s kytarou, kdo chce, odchází postupně spát.

Velký oddíl vyrazil na závěrečnou výpravu na kola do okolí Roudnice. Spaní mají zařízené ve skautské klubovně v Roudnici. Akce je náročná po organizační stránce. Najednou  vezmou do vlaku jen 14 kol, je tedy nutné vyjíždět z Prahy a vrátit se do Prahy rozděleně do dvou part. Jak popsat průběh víkendu na kolech? Pohoda, koupání v pískovně v Dobříni (poprvé hned v pátek večer), třešně, hora Říp, závodní kanál v Račicích, lanová dráha v oblacích, ujeté kilometry týmů – padesát a symbolických sedmdesát šest. Kromě Tkaničky, Lachtana, Králíka a Karatisty posílili sestavu dospělých a roverů ještě Nána a  Jéža.