542 Samostatná výprava vlčat, putovní výprava velkého oddílu

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese větvičku z toho místa, kam až došel.“

Kdo z vlčat dokáže na této výpravě vystoupat nejvýš, kdo získá v soutěžích na této výpravě nejvíce bodů? Známou povídku E.T. Setona si čteme  v sobotu ráno v Krhútském teritoriu – Meziříčí u Tábora. Tentokrát jsme tu jenom s vlčaty, velký oddíl prozkoumává  na putovní výpravě okolí Máchova jezera.  Je příjemný podzimní den.  Některá vlčata spala ve srubu, některá ještě naposledy v tomto roce pod Tarpy.  Vstáváme v osm hodin, rozcvička do půl těla, snídaně. Po dočtení povídky  začínáme  se  soutěžemi,  které připravil Ondra. Na každou se rozdělujeme do týmů, týmy se mění, body se počítají každému zvlášť. Zkoušíme honičku, kdy slepí se snaží chytit vidící (ti musejí neustále tleskat, aby je slepí našli podle sluchu), stavíme co nejvyšší věž z větví, zkoušíme poznávat rostliny. Odpoledne vyrábíme z lískových prutů  tyčky  na  hru, kterou hrajeme dnes poprvé – tyčky zabodnuté v zemi se snažíme srážet tak, že proti nim házíme další tyčkou. Před obědem jsme ještě chvilku pracovali, přenášeli týpiovky, které byly na louce opřené o strom, na jiné místo.  Strom je totiž napadený kůrovcem a budou ho kácet.

 K večeři máme kuřecí řízky s bramborem, smaží Vašek, Tintin, Máček a Honzina, vlčata škrabou brambory. Po večeři následuje noční plížení přes louku, pak sedíme u ohně a pokračujeme ve čtení Sedmičky, s nímž jsme začali na kolovce.

V neděli ráno balíme. Pak slavnostně vyhlašujeme vítěze včerejšího turnaje, je to Puma. Hrajeme král vysílá své vojsko, hu-tu-tu a další hry. Kolem půl dvanácté vyrážíme na vlak.

Velký oddíl přespal obě noci pod převisem blízko Starých Splavů. Na sobotu připravil Karatista okruh lesy a skalami kolem Máchova jezera proložený hrami a výstupem na hrad Starý Bernštejn. Kdyby bývali byli kluci na hradě vydrželi ještě půl hodinky, pozval by je majitel na prohlídku. Takhle ho potkali až při zpáteční cestě v podhradí. Sobotní večeři vaří kluci po družinách. I velký oddíl čte v neděli ráno stejný úsek Sedmičky, abychom na příští výpravě, kde budeme zase všichni společně, mohli i společně pokračovat ve čtení.