578 Války o Kvrdlo

Další ročník souboje družin velkého oddílu a souboje šestek vlčat Války o Kvrdlo se koná stejně jako předchozí na skautské hájovně Orlovy. Je totiž dost složité sehnat dostatečně velkou základnu, která by byla v lesích a ne na kraji nějakého města nebo vesnice.  Z Prahy vyrážíme brzo, vlak nám jede už těsně před osmnáctou hodinou,  spojení není ideální. Velký oddíl vystupuje ve Světlé nad Sázavou, přestupuje na osobní vlak, družiny čeká stejně jako loni výsadek. Výchozí body výsadku – Světlá, Pohleď, Okrouhlice. S vlčaty pokračujeme do Havlíčkova Brodu, přesedáme do vlaku na Humpolec a z Humpolce vyrážíme pěšky. Kluci včetně nováčků šlapou i s batohy ve skvělém tempu.

Na hájovně se všichni scházíme kolem třiadvacáté hodiny. První tu byli Máček s Matějem, vezou z Prahy autem materiál na sobotní disciplíny. Moc to neprodlužujeme a jdeme spát.

Ráno budíček v osm, rozcvička, snídaně, úvodní  povídání  o tom, co je to vlastně Kvrdlo, kdo je to Lomikel a odkud  se vzali Krhúti. Řešíme také různé organizační věci, aby bylo vše  hotové než se rozběhne program.

Pak už následují jednotlivé soutěžní disciplíny. Velký oddíl šéfuje Salám a Karatista, vlčata Tintin a Nik.

Velký oddíl  absolvoval celkem osm disciplín – kromě výsadku regatu (vázání uzlů na čas), atletické soutěže, signalizaci morseovky, šifrování, turnaj ve frisbee, večerní (ale vlastně spíše už noční, stmívalo se po sedmnácté hodině) zhruba sedmikilometrový orienťák – skleničkárnu (ta byla hodnocena dvojnásobným počtem bodů), po ní pak závěrečnou krátkou soutěž v místnosti.  

 KáňataLišáciNetopýři
Výsadek132
Regata222
Atletika213
Signalizace123
Šifry123
Frisbee132
Orienťák624
Závěrečná soutěž132
Součet151821

Zvítězili tedy Netopýři.

Disciplíny vlčat byly letos motivovány železnicí. Nik oprášil vláčky, které máme  v klubovně od doby, kdy jsme stavěli železnici na Táboře hraček v roce 2020 a přivezl také čepici pro výpravčího. Soutěžily týmy České dráhy  a Regiojet. Za umístění v jednotlivých disciplínách získávaly koleje, nakonec si postavily trať a jezdily se svými vláčky.

 České dráhy – Modrá šestkaRegiojet – Zelená šestka
Cestující2. místo1. místo
Uzly1. místo2. místo
Morseovka2. místo1. místo
Cizí jazyky1. místo2. místo
Nádraží2. místo1. místo
Výhybky2. místo1. místo
Přesun vlakové soupravy1. místo2. místo
Buzoly1. místo2. místo
Vlakové mapy1. místo2. místo
Oprava kotle2. místo1. místo
Poznávačka osobností1. místo2. místo
Celkový zisk kolejí5654

Vyhrála tedy Modrá šestka.

Následovalo vaření večeře po družinách, vlčatům připravil Nik výborné rizoto, pak úklid, vyhlášení vítězů, odměny, čtení, večerka.

V neděli sebou musíme hodit, abychom stihli vlak z Humpolce, ale opět šlapeme ve skvělém tempu, takže po cestě zbývá dost času na zastávky na svačinu a oběd a na nádraží i na bodovanou hru velkého oddílu.