558 Tajemství traperovy pánve

11. –  13. června 2021
Krhútské teritorium Meziříčí u Tábora

Sraz: 11. června 2021 v 18:45 hodin před klubovnou vlčat (hřiště školy Schulhoffova), autobus je objednaný na 19:00 hodin, vzhledem k problémům s parkováním potřebujeme co nejrychleji odjet, přijďte proto včas.


Návrat: 13. června 2021 v 16:00 hodin ke klubovně vlčat (autobus je objednaný na 14:30 hodin do Meziříčí).

Letošní ročník Tajemství traperovy pánve je třicátý třetí. V pátek večer jedeme objednaným autobusem od klubovny vlčat na Jižním Městě, v neděli se vracíme také objednaným autobusem. Jedeme společně velký oddíl i vlčata.

S sebou: Tajemství traperovy pánve je soutěž dvoučlenných nebo tříčlenných týmů. Úkolem týmu je uvařit na vlastnoručně postaveném ohništi jídlo podle vlastního výběru. Porota hodnotí kvalitu provedení. Soutěží se v kategoriích podle věku. Potřebujete nádobí na vaření na ohni (kotlík, ešus nebo starý hrnec – pozor na plastová ucha), suroviny na uvaření vašeho jídla, sirky na rozdělání ohně, kdo má, vezme si svou polní lopatku. Kromě výše uvedeného samozřejmě obvyklé vybavení na dvoudenní výpravu. 

Velký oddíl: spíme pod Tarpy, nezapomeňte igelit pod sebe, kolíky (stačí hřebíky aspoň 150 mm) a dva provazy (cca dvoumetrové) na vypnutí Tarpu. POZOR – vzhledem k trvajícím opatřením  NEBUDETE  SPÁT V TARPECH PO DVOU, každý si bere svůj Tarp.

Vlčata: dostanou Tarp včetně kolíků a provazů na místě stejně jako na minulé výpravě, vezmou si tedy pouze igelit pod sebe. 

RESPIRÁTOR – zatím je stále povinný na cestu autobusem.

Další vybavení: karimatka, spacák, věci na spaní (tepláky, tričko, mikina, silné ponožky), dobré boty, aspoň dvoje rezervní ponožky, pláštěnka, baterka.

Jídlo: na pátek studenou večeři, v sobotu každý svoji snídani, na oběd je vaše soutěžní jídlo, sobotní večeři vaří velký oddíl po družinách a vlčata také společně, na neděli každý sám snídani a studený oběd do vlaku. Nezapomeňte na společné jídlo ešus a lžíci. Pitná voda je na místě (studna).

Peníze: 250 Kč včetně peněz na společné jídlo

Stále trvá povinnost  na odjezdu v pátek odevzdat čestné prohlášení o testu na COVID ne starší 72 hodin – KDO NEBUDE MÍT, NA VÝPRAVU JET NEMŮŽE.