402 Dřevárna na hradě Zvířetice


S počtem osmdesát účastníků jsme se, co se týče dřeváren na hradě Zvířetice, letos propracovali k rekordu. Ve vlaku je díky nám celkem plno, avšak nikdo nemusí stát. Hned na nádraží v Bakově se rozdělujeme do družinek, vždy šest až sedm lidí pod velením jednoho z bitvařů. Převlékáme se do herních obleků a odcházíme na hrad, který je od nádraží asi kilometr.

Příběh letošní hry navázal na příběh loňský. Richard trpí nesnesitelnými bolestmi hlavy. Ošetřuje ho ranhojička Kahlan. Sestry světla Verna, Elizabeth a Grace nabízejí Richardovi vyléčení. Jeho bolesti hlavy jsou způsobeny Richardovým magickým talentem, který je třeba rozvinout. Pak bolesti ustoupí. Talent rozvine učení v Paláci proroků, avšak ten, kdo se stane učedníkem, musí přijmout obojek Radahan. Richard si dobře pamatuje, jak byl trýzněn Mord-Sithou a jak mu její moc způsobovala neustálou bolest. Vzpomínka na tuto bolest je tak silná, že Richard Radahan odmítá. Nechce být ovládán obojkem jako zvíře. První dvě sestry nabízejí proto Radahan marně a postupně umírají. Bolesti hlavy se však neustále vracejí a sílí. Ranhojička Kahlan varuje Richarda, že ho bolesti mohou i zabít a ona mu nedokáže pomoci. Nakonec pohrozí, že Richarda opustí. Richard proto Radahan přijme a stává se učedníkem v Paláci proroků. Vyhrožuje však zpustošením paláce, pokud mu Radahan bude škodit. Verna se mu zaručuje, že až Richard dokončí svá studia, Radahan mu bude sňat.

Radahany přijímají i velitelé jednotlivých družinek a i oni se stávají se svými družinkami učedníky v Paláci proroků. Družinky začínají své učení. Plní nejrůznější úkoly a také se cvičí v boji. Získávají zlaťáky, posilují svoje schopnosti a zvyšují počty životů. Richard vyvolal duchy zemřelých a zjevil se mu Otec Rahl. Někteří kouzelníci jsou získáni se svými družinkami ke zradě a připojují se ke Strážci podsvětí a jeho lidem.

V paláci vypukla bitva. Zlo řízené Strážcem podsvětí získalo palác do své moci. Otec Rahl je však Richardem opět umlčen. Strážce temnot a jeho učedníci se v budoucnu mohou opět objevit.

Na nádraží vyhlašujeme výsledky lednového bodování. Nastupujeme do vlaku, ale jen na deset minut, protože v Boleslavi nás čeká přestup na rychlík do Prahy. Kapslíkovi, Hydře a jejich kamarádům patří poděkování za přípravu velmi vydařené akce.

Napsat komentář