484 Jarní oddílový sněm


Tentokrát míříme na Jarní oddílový sněm do okolí Máchova jezera. Posunuli jsme se jen kousek od míst, kde jsme byli na letošním Pochodu drsných mužů. Velký oddíl zahajuje výpravu výsadkem. Ve vlaku Tkanička vytváří z bodovaných členů dvě skupiny a jako třetí skupinu roverskou. Pak každou skupinu rozděluje na polovinu. Rozdává mapy a vydává instrukce. Úkolem sobě si odpovídajích polovin je sejít se na místě zakroužkovaném v mapě a poté během soboty doputovat ke skautskému srubu na kraji Hradčan, kde budou spát vlčata. První poloviny všech tří skupin vystupují s Lachtanem v Bělé pod Bezdězem. Na nádraží jim Lachtan vydává poslední instrukce a mohou vyrazit. My ostatní vystupujeme z vlaku v Doksech, kde před nádražím čeká objednaný autobus. Roverská druhá polovina je vysazena přímo zde v Doksech, dvě skupiny nasedají do autobusu, Tkanička je vysadí během jízdy. Druhou ze skupin pak doprovází. S vlčaty pokračujeme autobusem až do Hradčan a jdeme spát do již zmíněného skautského srubu. U ohně před srubem nás očekává Vašek. Jdeme ještě na krátkou obhlídku okolí a pak v podkroví srubu rozbalujeme spacáky a pomalu usínáme.
Ráno po snídani u ohně vyrážíme k jeskyni Psí kostel. Po cestě hrajeme hry, kolem druhé hodiny se vracíme ke srubu a opékáme buřty k obědu. Pak odcházíme na průzkum bývalého vojenského letiště, známé zdejší atrakce. Rozjezdové dráhy slouží leteckým nadšencům z místních aeroklubů, k závodům na motorkách nebo k jízdě na kole či kolečkových bruslích. Je tu trošku zmatek, protože všechny výše popsané aktivity zde probíhají zároveň, a tak nad jedoucí motorkou přistává letadlo, které se musí vyhýbat několika cyklistům. U rozjezdových drah stojí obrovské hangáry a spousty opuštěných budov, kde dříve sídlili vojáci.
V šest večer jsme se všichni sešli u srubu. Velký oddíl má nachozeno kolem 40 kilometrů, je krásně, nikdo proto nestaví stan, všichni leží jen tak na sluníčku na spacácích a odpočívají. Před sněmem družiny vaří na ohništi u srubu, Honzina peče pro vlčata v troubě ve srubu sekanou.
Na sněmu zahajujeme krátkou scénkou letošní etapovku Pat a Mat. Hodnotíme oddílovou činnost za uplynulé období, odměňujeme lidi se stroprocentní docházkou na výpravy a u velkého oddílu také nejlepší docházku na tělocvičny a nepovinné akce.
Rekord drží stále Salám se stoprocentní docházkou nepřetržitě od září 2011, za ním je Králík se sto procenty nepřetržitě od ledna 2012, dalšími v pořadí jsou Karatista a Surikata od září 2014. Nejlepší družinou v tomto období jsou Káňata se 34,5 body, následují Netopýři (28,5 bodu) a Lišáci (27 bodů), Modrá šestka zvítězila s 10 body nad Zelenou šestkou (7 bodů).
V neděli balíme a hrajeme pod Tkaničkovým vedením velkou hru společnou pro oddíl i vlčata, za níž budou vyplaceny první herní peníze v letošní etapovce. Vlčata dostávají také herní peníze za sobotní soutěže. Pak vyrážíme do Mimoně na vlak.

Napsat komentář