573 Závěrečná výprava velkého oddílu a vlčat

Velký oddíl si vybral v tajném hlasování jako program závěrečné výpravy kola. Zkoušíme tedy něco nového – kola spojená  s klasickým tábořením. Jedeme všichni – velký oddíl  i vlčata – do Meziříčí  objednaným autobusem s vlekem na kola. Vyjíždíme od metra z Roztyl, máme vyjednané povolení k parkování autobusu. Kde jinde naložit třicet kol? Na Jižním Městě moc míst na výběr není.

Vlčata budou mít svůj program na louce – připravuje ho Hoblík, velký oddíl vyrazí na dvě party na již zmíněná kola. Po příjezdu stavíme Tarpy, kola schováváme do boudy a na předsíňku, abychom neměli ráno sedla mokrá od rosy.  V sobotu v osm budíček, rozcvička, snídaně, v devět velký oddíl a roveři startují. Roveři s Tintinem směřují do Bořic (docela slušná porce přes 100 km), trasu velkého oddílu vedou Lachtan, Jéža, Maruška a Karatista. Je potřeba najít něco únosného, čili přes Tábor k Lužnici a podél ní na Planou nad Lužnicí a dál rovinou. Na sever od Meziříčí, tedy na Prčici a Benešov, je totiž krajina zatraceně kopcovitá.

Vlčata zůstávají na tábořišti, vyřezávají ze dřeva, hrají hry, koupou se v potoce. Cyklisti dorazili večer celkem unavení, odpočívají, po večeři sedíme u ohně a zpíváme, Honzina přivezla kytaru. Roveři přinášejí zprávu o tom, jak v Bořicích pokračuje stavba vodovodu, máme obavu, aby výkopy nevadily při průjezdu Scanie na začátku tábora.

V neděli ráno čeká velký oddíl malý okruh směrem na kopcovitý sever, cílem je hrad Borotín. Také roveři si dají jen rekreační kolečko. Kolem poledne se opět  všichni scházíme na louce, dobalujeme a vyrážíme na náves, kam pro nás přijede autobus.