579 Jednodenní výprava velkého oddílu a vlčat

Skautům začínala jednodenní výprava v tělocvičně na „Květňáku“, kde závodili v opičí dráze a hráli vybíjenou. Dokonce zbyl čas i na šíp šplhu. Vlčata si byla prohlédnout Armádní muzeum Žižkov, kde je úplně nová, velmi zajímavá expozice a vstup do ní zdarma. Odpoledne vlčata hrají hry na Vítkově, velký oddíl v Milíčáku. Zakončení výpravy jsme naplánovali pro skauty i vlčata společně na Hájích u metra, aby si starší bratři mohli pohodlně vyzvednout své mladší sourozence.