Roverská síťová výprava

Na zahájení této nepovinné výpravy jsme se sešli v klubovně. Matěj s Martinem – šéfové akce vyložili pravidla a proběhlo rozdělení do týmů. Cílem hry je projet co nejvíce měst v České republice za použití pouze vlaků Českých drah se speciální víkendovou jízdenkou. Za každé projeté město získává tým určitý počet bodů. Cestu si každý tým pečlivě naplánoval, což nebylo lehké, v noci příliš vlaků nejezdí. Ve 23:00 hodin je odstartováno. Týmy vyrážejí na nádraží.

Kromě základních bodů za návštěvy měst jsou připraveny doplňující úkoly. Nejzajímavější zadané úkoly: foťte se v různých městech před skautskými klubovnami, vyměňte deset lego kostiček za něco zajímavého. Na plnění druhého z úkolů týmy využily čas ve vlacích.

Příklad jedné okružní trasy aneb kam se dá dostat vlakem za 24 hodin. Města v pořadí, jak byla navštívena: Praha – Brno – Břeclav – Olomouc – Brno – Plzeň – Cheb – Ústí nad Labem – Děčín – Praha.