531 Dobytí Krhútské hory

1.- 3. března 2019
Nebeská Rybná

Sraz:  1. března  2019 v 18:40 hodin, Hlavní nádraží v levé části haly u výstupu z metra (POZOR – PŘIJĎTE VČAS – vlak odjíždí v 19:06)
Návrat: 3. března 2019 v 16:39 hodin na Hlavní nádraží

Spíme na základně v Nebeské Rybné, jedná se o vytápěnou chatu http://www.stto.cz/nebeska-rybna/  Potřebujete spacák, karimatku, tričko a tepláky na spaní, přezůvky do chaty. Na ven teplé oblečení, kvalitní boty, alespoň troje teplé náhradní ponožky. Na sobotu malý batůžek, do kterého si dáte svačinu a pití, budeme celý den venku.

 VAŘENÍ VELKÝ ODDÍL: na páteční večer svoji studenou večeři, na sobotu ráno svoji snídani a studený oběd, večeři vaříme po družinách, na neděli snídani a studený oběd do vlaku. Ešus a lžíce vlastní, vezměte si družinové kotlíky.

VAŘENÍ VLČATA: vlčata budou společně vařit sobotní teplou večeři. Vezmou si tedy svoje jídlo na páteční večeři, sobotní snídani a studený oběd, nedělní snídani a nedělní studený oběd. Ešus a lžíce vlastní. 

Peníze: 430 Kč (cena včetně společné sobotní večeře)

Navštívíme bunkry pohraničního opevnění v Orlických horách. Zájemci z velkého oddílu si budou  moci  vyzkoušet ze soboty na neděli přespání pod stany (oddílové stany  „kopule“ ) v lese na sněhu (pokud ještě bude). Pro tyto zájemce rozešleme ještě speciální doplňkové pokyny. ZÁJEMCI SE ZAPÍŠÍ V KLUBOVNĚ.