390 Jarní oddílový sněm


Konečně přišlo opravdové jarní počasí. Na sobotu očekáváme až dvacet stupňů, takže jsme nadšeni. Páteční cesta do Meziříčí alias Krhútského teritoria probíhá jako obvykle, poloprázdný vlak nám umožňuje okupovat několik kupé a udělat si v nich patřičné pohodlí. V Táboře přestupujeme místo na Regionovu na autobus. Při čekání na autobusovém nádraží hrajeme hru Na vraha vraždícího slovem mrkev. Od autobusu jdeme zadem přes louky a kus bahnitého lesa, a pak přes lávku, kterou postavili Jestřábi loni na putovní výpravě, přecházíme na naši louku. V příjemném podvečerním teple stavíme stany nebo plachty, Lachtan, Bejk, Veverka, Ryba a Křeček rozbalují širák.

Rozcvička, snídaně, chvíli nosíme dřevo k užitkovému ohništi, někdo staví pro zábavu můstky přes potok. Bejk a Lachtan svolávají všechny k zahájení velké sněmovní hry- hledání hrobu neznámého hudebního skladatele na daleké zasněžené Sibiři. Utkávají se Veverkův, Křečkův a Rybův tým. Rozbíhají se jednotlivé etapy. O půl dvanácté vyráží Lachtan s Bejkem naproti na nádraží Šášovi. Včera zmeškal sraz, a tak ho maminka přivezla vlakem dnes. Ryba, Křeček a Veverka zatím vysvětlují stavbu přístřešku z plachty, pak stavíme ve sněmovním kruhu sněmovní ohniště na večer. Křeček vyrábí fakuli na zapálení ohně. Zájemci hrají s Vlašťovkou jeho oblíbenou hru, kterou nás učil v autobuse po cestě z Traperky.

Přicházejí Šáša, Lachtan a Bejk. Následují další etapy a oběd. Po obědě a malé relaxaci (většina lidí ji využila opět ke stavbě hrází a můstků v potoce) hrajeme dál velkou hru. Vzpomínám na nejúspěšnější etapy: stěhování zásob shozených z letadla (přenášení vybraných členů týmu na koni přes potok), boj proti sibiřskému mrazu (na jednoho člena týmu oblékli ostatní co nejvíce oblečení, pak následoval závod v běhu a zápas), sbírání artefaktů a otvírání truhel. Před večeří se šéfové týmů pokoušejí rozluštit závěrečnou šifru s pomocí klíče na kartičce s obrázkem šifrovacího stroje Enigma. Ostatní zatím pouštějí pingpongové míčky po potoce a závodí v tom, který míček nejrychleji dopluje do cíle. Míčku se nesmějí dotýkat rukama, smějí ho pouze postrkovat klackem. Zvítězil Atomák.

Závěr hry ? běh k hrobu neznámého skladatele. Šifra napovídá ? hledejte u brodu. Ale brodů je tu v okolí několik. Nakonec jako první objevil hrob Veverkův tým. Bejk a Lachtan ho vkusně naaranžovali před večeří a zakopali u něj i bednu s odměnou ? tradiční plechovkou se strženou etiketou. Copak v ní asi bude? Co takhle trenčanský párek s fazolou? Nebo zemplínské zelí? Ale ne, byl to kompot. Sláva vítězům: Veverkovi, Mrkvi, Elektronkovi a Atomákovi.

Křeček zapaluje sněmovní oheň. Na sněmu vyhodnocujeme bodování družin. V tomto období vyhráli Hřebíci. Mluvíme o skautských zákonech (sněm vyšel zrovna na svátek skautů 24. dubna ? sv. Jiří je patronem skautů). Představují se nováčci, kteří nebyli na zimním sněmu. Hrajeme hru na mluvení se sirkou bez hlavičky v puse mezi zuby.

Unaveni jdeme asi v deset hodin spát. Ráno snídáme, balíme, vyrážíme na vlak. Na zastávce začínám číst knihu Miloše Zapletala Sedmička o nováčkovi Pajdovi, který se přihlásil do vodáckého skautského oddílu Sedmička v Pardubicích. Ve čtení budeme pokračovat na družinovkách a na táboře.

Napsat komentář