400 Hra po Praze


Tak je tady čtyřstá akce. Čtyři sta výprav od založení oddílu, řekněme, že dvě třetiny dvoudeňáků, tak to bude nějakých 600 – 700 dní s oddílem.

Honza trochu okoukl geocaching, tak jsme si řekli, že bychom něco podobného mohli vyzkoušet s Krhúty. Trochu jsme o tom přemýšleli a když se nabídla možnost vypůjčit si sedm GPS, bylo rozhodnuto.

Petřín se pro svou členitost jevil jako vhodná lokalita, navíc tady Honza věděl o otevřené štole. Tak tedy hra o petřínském nebo pražském podzemí. V knize Podzemní Praha jsem narazil na citace z knihy Alfréda Technika Muži pod Prahou, popisující ve formě reportáží osudy čističů pražských kanálů a stok ve 40. letech 20. století. Vypadalo to zajímavě, jen tak jsem zkusil naťuknout internet, jestli bych nenašel nějakou ukázku a hle, nečekaně jsem objevil text celé knihy. Některé kapitoly jsme četli na družinovkách. S Honzou jsme navrhli trasu a bylo to.

V sobotu jsme se sešli na Malostranské. Vlčata mají letos svou výpravu, hra po Praze je jen pro velký oddíl. Rozdělujeme týmy, vyrážíme tramvají na Pohořelec, tady vystupujeme a jdeme k rozhledně. Honza provádí instruktáž obsluhy GPS, něco se už říkalo na družinovkách, hlavně jde o to, jak zadávat souřadnice jednotlivých míst.

Krátký úvodní úkol – oběhnout v týmu za ruce osm očíslovaných míst, pak rozluštit prostorovou šifru. Šifra moc nejde, chce to šikovně se podívat. Sem tam někdo zahlédne v obrázku sedmičku a po nápovědě, že se jedná o dvouciferné číslo nám zvláště milé, týmům postupně dochází, že to nemůže být jiné číslo než číslo našeho oddílu 76.

Týmy vybíhají. Někdo se řídí GPS spolehlivě a zkušeně (nejlepší rozjezd mají Mabe s Mrkví), někdo trochu váhá. Ferda má svou vlastní GPS a chvíli mu trvá, než přijde na to, že má nastaveny údaje nikoliv v minutách, ale v desetinách stupně. Jakub mírně zmatkuje, nakonec i jejich tým Honza dostatečně vyškolil.

Úkolem hry je sestavit z deseti ústřižků obrázek části pražského podzemí (tunelu, jímž protéká Motolský potok). Místa jsou rozdělena do dvou okruhů po pěti místech, po projití prvního okruhu se tým musí vrátit k rozhledně, aby dostal druhou část popisu míst. Polovina týmů začíná na okruhu číslo jedna, polovina na druhém, každý tým navíc na jiném z míst. Místa jsou určena GPS souřadnicemi a stručným popisem objektu, v jehož okolí je uschována sklenice, v níž je pro každý tým připraven ústřižek obrázku v jeho barvě.

Jednou během hry volám týmy pomocí SMS k rozhledně ke splnění speciálního úkolu. Tým má prorazit ucpané místo v kanalizaci nebo-li prasknout nafouknutý balonek. Jde to kupodivu dost ztuha. Roveři (Veverka, Křeček, Rony, Ryba) hrají potkany a krysy žijící v podzemí. Pokud se jim podaří dotknout se člena některého týmu, tým si hází kostkou. Podle toho, jaké číslo padne, čeká tým na deset minut nějaké ztížení pohybu.

Po projití všech míst se týmy vracejí k rozhledně pro poslední úkol: dojít opět podle GPS souřadnic ke štole, kde hra končí. Ve štole Lachtan, Bejk a Čonkin rozmístili hořící svíčky, každý tým prošel štolu, která je slepá, při zpáteční cestě se zjevil Lomikel.

Pak už zbýval jen nástup, předání diplomů a odměn, pár organizačních věcí, lednové bodování a vyrazit na tramvaj.

Pořadí týmů ve hře:
1. místo: Ondra, Hanuman, Ještěrka
2. místo: Mabe, Mrkev
3. místo: King-kong, Milan, Eragon
4. místo: Ferda, Vojta K., Dominik
5. místo: Vlašťovka, Sam, Kočkodan
6. místo: Jakob, Karatista, Křižák
7. místo: Jakub, Atomák, Biggles

Napsat komentář