400 Jednodeňák vlčat s hrami a tělocvičnou


Na letošní hru po Praze vyrazila zvlášť vlčata a zvlášť velký oddíl. Pro vlčata jsme se rozhodli na část výpravy pronajmout tělocvičnu, sešli jsme se proto před klubovnou. Během celé výpravy jsme sbírali jedlé kameny, tedy krmení pro hodného Kamenožrouta. Nejprve jsme si v klubovně nakreslili, jak si kdo Kamenožrouta představuje. Pak jsme hráli několik her u klubovny. Všem se krabičky s krmením začaly plnit. Potom jsme se přesunuli do lesoparku a cestou jsme plnili různé úkoly ? držet se za ucho, koleno, hlavu, břicho atd.. Kdo vydržel, získal další kamení. Po oblevě bylo všude hrozně vody a bláta, a tak jsme si složili batůžky do altánu. V okolí altánu si každý našel svůj strom a hráli jsme na medvědy brtníky. Po svačině jsme se rozdělili na dvě družstva a zahráli si dobývání lesa s papírovými míčky. Cestou zpět jsme ještě podbíhali točící se lano. Pak jsme se vrátili do klubovny, kde jsme se naobědvali a podepsali si papírové míčky. Ty jsme potřebovali na závěrečné krmení Kamenožrouta. Na krmení jsme se přesunuli do tělocvičny. Naším úkolem bylo házet míčky do veliké mísy, na jejímž dně byl malý hodný Kamenožrout, kterému jsme házeli jídlo, ale bránili nám v tom dva zlí velcí Kamenožrouti. Vítězem byl Denis, kterému se podařilo vhodit 13 míčků. Nakonec nám ještě zbylo trochu času, a tak jsme si zahráli hru s míčky, skákali jsme ze žebřin do žíněnek, hráli honičku a zápasili.

Napsat komentář