402 Dřevárna na hradě Zvířetice


Ohlédnutí – Zvířetice 2011
Článek napsal Bonhart pro web www.larp.cz? zveřejněno 26. února 2011
Převzato z webu: http://www.larp.cz/clanek/1903/ohlednuti-zviretice-2011

Zvířetice 2011 se odehrály 19. února na stejnojmenné hradní zřícenině, asi hodinu cesty od Prahy. A tak jako letos, bylo tomu už i v letech předchozích (konkrétně 2009 / 2010). Nejedná se v pravém slova smyslu o dřevárnu, jak je všichni známe, tím méně o akci veřejnou, nicméně přesto zde má ohlédnutí se za ní své místo. Proč? Akci totiž pořádá 76. Krhútský oddíl jako jednodenní výlet především pro ty nejmladší členy, kde se učí, co že to vlastně ty dřevárny jsou a jak to tam chodí. Je to akce o nich a pro ně, která jim dává prostor, aby pokud budou chtít, a až ještě trochu vyrostou, se mohli pak už sami postupně zapojit do veřejného dění.

Jak vlastně tedy Zvířetice probíhají? Malí se rozdělí do několika družinek (letos jich bylo 8, každá přitom o sedmi až osmi členech), kdy každá má svého velitele, který nepochází z oddílu, ale zato s dřevárnami už má četné zkušenosti. Hra samotná je pak situovaná jako larp, i když značně bojového zaměření a v chodu ji udržuje početná skupina CP opět z řad dřevárníků či starších členů oddílu. Je třeba zdůraznit, že ač za dohledu zkušeného velitele, většina hry stále zůstává především v rukou dětí samotných. Děj se opírá o motivy knižní serie Meč Pravdy a každoročně navazuje. Odehrává se však už na jiném místě, někdy i ve vzdálenější budoucnosti a družinky plní roli příslušníků zase zcela jiné společnosti.

Mladší účastníci si, mimo samotného zážitku, ve výsledku odnášejí již zmiňované cenné teoretické i praktické zkušenosti. Postupně se v rámci oddílu a už přípravy na Zvířetice učí, jak vyrábět zbraně, kostýmy, o čem dřevárny vlastně jsou a získávají dá se říct i určité morální zásady. Na Zvířeticích je to pak čeká ?na živo?. Setkají se s lidmi z daného prostředí, které ale ještě neznají a učí se tak trochu i mezilidské komunikaci. Především se s nimi ale velitelé podělí o své vlastní praktické zkušenosti, třeba i nějakou tu historku, učí je zacházet s tou kterou zbraní a dále rozvíjejí jejich schopnosti. Nejde všechno hned a napoprvé, ale pro začínající dřevárníky je podle mého názoru toto nejlepší prostředí, které vůbec mohou získat.

Pro ty starší je mnohdy jakýmsi dalším stupněm pak Stín smrti, pořádaný v polovině května. Tato vazba vzniká skrze fakt, že dlouholetí organizátoři zmíněné bitvy jsou zároveň právě i Krhútskými vedoucími. Tady už ale mladší členy oddílu čeká regulérní akce pro veřejnost, zahrnující skorem 200 lidí ze všech koutů republiky. Neznámých tváří není jen pár, ale většina, o něco doopravdy jde a musí se skutečně snažit využívat všeho, co se do té doby naučili. Nutno říci, že většině se to daří a mají před sebou jistě slibnou budoucnost, pokud se jim na dřevárnách opravdu zalíbí. Je na nich vidět efekt čistě pozitivní motivace daný přirozenou konkurencí stejně starých kamarádů a snahou do určité míry se držet vzorů, které mají ve svých vedoucích, velitelích i vůbec těch, kteří se o ně takto /starají/.

Na závěr bych rád zmínil, že kromě tedy samotného oddílu a jeho vedoucích se na akci každoročně podílejí hlavně skupiny Hydra a Fanatici, spolu příležitostně i s dalšími (Morhen, Banshees,?). Za to jim všem patří poděkování, protože svůj čas i energii věnují něčemu, čemu by rozhodně nemuseli, nic za to nedostanou, a přesto tomu věnují veškeré své úsilí.

Autor článku: Bonhart

Napsat komentář