410 Zahajovací výprava vlčat


Na zahajovací výpravu vlčat jsme se skoro už tradičně vydali do Srbska. Sraz byl tentokrát na Smíchovském nádraží u pokladen a známého pána s dlouhou rukou. Dnešní expediční tým posílil Máček s celou rodinou, úhrnem tedy pěti lidmi a jedním kočárkem. V Srbsku před nádražím dáváme nástup a přes most jdeme na druhý břeh Berounky. Zkoumáme bunkry a pak malou jeskyňku, putujeme podle řeky směrem k Berounu. Svačíme, hrajeme trojnožku a na medvěda v kruhu. Usazujeme se v malém lomu. Stavíme ve dvojicích kamenné věžičky, hrajeme boj o věžičky, obědváme.
Postupujeme dál do slavného lomu Alkazar. Tady nás zajímají hlavně štoly, které s baterkami prozkoumáváme. Vyprávím v temné štole známé trampské pověsti o těchto místech. Někteří poté raději vycházejí s Nánou na světlo, já s Ajaxem, Máčkem a některými odvážnými vlčaty procházíme ještě do další ch chodeb.
Krátká svačinka a opět hrajeme: tentokrát dveře alias frmol v restauraci a středověk. Čas letí, musíme se začít vracet na nádraží. Počasí je nádherné, máme štěstí. Někteří se dokonce brodí kousek v Berounce. Vlak už je tady, nastupujeme, za chvíli jsme zpátky na Smíchově. Nástup, pokřik, rozchod?

Napsat komentář