432 Hra po Praze


První výpravou v roce 2013 je celkem tradičně Hra po Praze, letos na téma Rychlé šípy, jak také jinak vzhledem k celoroční hře. Pokusili jsme se zahrát zkrácenou verzi příběhu třetí z knih o Rychlých šípech ? Tajemství Velkého Vonta. Hra se odehrávala v oblastech podél Botiče alias stínadelské Černé vody na rozhraní Vršovic a Michle.
Sraz máme na metru Vyšehrad. Využíváme tepla ve stanici, hned tady rozdělujeme týmy a čtu první část příběhu. Velký oddíl a vlčata hrají odděleně, vlčata mají svou jednodušší verzi hry.
Přesouváme se do Havlíčkových sadů čili na Grébovku. Týmy dostávají instrukce a hra se rozbíhá. Úkolem je v nejkratším čase získat do svých rukou hlavolam ježka v kleci (tj. kartičku s jeho obrázkem) a dopis, jehož obsah děsí Vláďu Dratuše a pak obě tyto věci doručit do klubovny Žlutého květu, tj. na výchozí místo hry.
První úkol: Ve Stínadlech už je zase neklidno. Vláďa Dratuš není schopen uplatnit svou autoritu Velkého Vonta a sjednat pořádek. Jako by mu v tom něco tajemného bránilo. A tak se Rychlé šípy opět vydávají do Stínadel. Jejich první kroky tentokrát ovšem nebyly příliš šťastné. Rychlé šípy jsou zajaty Dabinelovou partou. V zajetí se setkávají s Bratrstvem kočičí pracky a s Dvorečáky. Dabinel rozhoduje, že jedna ze skupin bude propuštěna domů a druhá stráví v opuštěném dvoře noc. Rozhodne plamen dortové svíčičky. Komu dříve zhasne, zůstává přes noc. Podle pořadí, v jakém týmům svíčky dohořely, vybraly si týmy svou roli v další části hry, boji o gingo.
Druhý úkol: Byl to Červenáček, komu svíčka dohořela dříve. Nakonec se ale Rychlým šípům podařilo dostat přes okno s vysazovací mříží ze zajetí. Události ve Stínadlech se rozbíhají do nečekaných obrátek. Bratrstvo Kočičí pracky a Dvorečáci se zaplétají do bojů mezi jednotlivými vontskými skupinami. Dostávají od Dabinelovců úkol, jehož provedení hraničí s šílenstvím – porazit posvátný strom gingo rostoucí ve svatyni Uctívačů ginga a dnem i nocí od nich hlídaný. Rychlé šípy tomu zabrání a pomůže jim při tom dávný spojenec Rychlých šípů ve Stínadlech Vont Otakar Losna.
Dva týmy hájí gingo, dva týmy útočí na gingo. Pod gingem leží další instrukce. V okamžiku, kdy se některému útočícímu týmu podaří vzít instrukce, vyráží na další trasu hry. Po dvaceti minutách je zbylým týmům odsignalizováno morseovkou heslo, jakmile ho r ozluští, dostávají i tyto týmy instrukce a mohou vyrazit.
Třetí úkol: Hledejte Losnu, má pro vás důležité informace. Najdete ho v tunelu, jímž protéká Stínadly Černá voda. V ulici U Hellady sejděte k Botiči a postupujte po břehu proti proudu tak dlouho, dokud nenarazíte na vstup do tunelu.
Chceme začlenit do hry některé méně známé končiny, hlavně legendární tunel na Botiči, který dobře znají všichni starší Krhúti, kteří se někdy zúčastnili plavby Rio Botičo. Kdysi jsme jím při hře po Praze procházeli, dnes je ale moc vody a nejde to.
Otakar Losna (Křeček s Lachtanem) posílá týmy na další cestu. Tajemství Velkého Vonta Vládi Dratuše nějak souvisí s Vontem Rejholcem. Rejholec bydlí nedaleko.
Čtvrtý úkol: Hledejte Rejholce. Můžete se s ním setkat na zarostlém kopečku v ulici Na stráni.
Rejholec (Tkanička s Honzou) ukazuje týmům nejposvátnější předmět Stínadel: ježka v kleci a zároveň je varuje: ?Nepokoušejte se mi ježka vzít. Vláďovi Dratušovi byste tím jenom uškodili. Tajemství Vládi Dratuše je děsivé a klíč k němu je ukryt v Kocouřím hrádku.? Poté dostávají týmy další instrukce a hlavně si házejí kostkou o ústřižky fotografií. Kolik padne, tolik ústřižků dané fotografie dostanou. Týmy dostávají ještě komiks, který vysvětluje poslední část celého příběhu.
Pátý úkol: Vraťte se tam, kde dnešní hra začínala. Hledejte zde objekt zobrazený na fotografii. Tento objekt je Kocouří hrádek. Prohledejte ho. Poradí vám ostatní fotografie.
Veverka s Rybou už očekávají týmy v Kocouřím hrádku nebo-li v umělé skále na Grébovce. V jejích chodbách a ve fontáně jsou ukryty části dopisu Karla Dymoráka a když se týmu podaří dostihnout Veverku, dostane i obrázek ježka v kleci.
Vlčata ve své verzi hry operují jen uvnitř parku na Grébovce. I ona se snaží udržet co nejdéle hořící plamének svíčky, i ona bojují o gingo, poté hledají Rejholce (Ajaxe s Nánou) a nakonec pátrají podle fotografií v Kocouřím hrádku.
Jak dopadlo umístění jednotlivých týmů:
Velký oddíl: vítězové: King-kong, Šutr, Karatista, Eragon, Králík: druzí: Biggles, Šáša, Salám, Masařka, Sam: třetí: Klobouk, Ferda, Matyáš, Hlína, Hanuman: čtvrtí: Jacob, Máťa, Lukáš, Piškot, Milan.
Vlčata: vítězové: Tintin, Žralok, Martin: druzí: Filuta, Vítek, Albatros: třetí : Furno, Denis, Honza.
Vlčata po skončení své hry odcházejí přes Nuselák na metro, pokračují totiž ještě na Jižní Město do tělocvičny, kde si zahrají florbal a zaběhají opičí dráhu. Velký oddíl, jehož hra končí později, dává v dolní části parku pár oblíbených masohříček (turborybičky, vyvolávání čísle, bizoní šlacha) a poté se vydává také přes Nuselák na metro.
Lávku přes magistrálu u Kongresového centra jsme s velkým oddílem ve skoro třiceti lidech celkem slušně rozvlnili, neznám matfyzáka, který by tento experiment na nějaké vhodné lávce dokázal vynechat. Hlavní zábavu dne ovšem poskytla obrovská plastová roura ležící na trávníku na Grébovce. Deset lidí se dovnitř vešlo s přehledem, dalších pět kutálelo. Kromě toho se tu válely ještě odřezky roury rozměrově ideální pro jednoho pasažéra. Třeba seženeme něco podobného na tábor.

Napsat komentář