497 Hra po městě


Pro velkou hru po městě jsme letos vybrali Hradec Králové. Hru velkého oddílu připravil a řídil Tkanička. Čtyři týmy se pohybovaly po Hradci Králové a snažily se vydělat co nejvíce peněz – bodů. Peníze vydělávaly týmy tím, že získávaly obchody a služby po celém městě a provozovaly je. Příjmy z obchodů a služeb se týmům přičítaly každou hodinu a jednou za hodinu si také týmy mohly zaregistrovat u hlídek tvořených rovery a dospělými nové obchody a služby.
Týmy dostaly seznam možných obchodů a služeb, které si mohly pořídit. Vždy na začátku dalšího herního úseku hod kostkou rozhodl, jakou kategorii obchodů či služeb bude tým v tomto herním úseku získávat. Konkrétní obchod získal tým tím, že navštívil místo ve městě, kde se obchod nachází a poté si ho u hlídky zaregistroval. Registrace proběhla tak, že tým hlídce předal kartičku s kategorií a názvem vyhledaného obchodu, jeho adresou a otevírací dobou v den hry, čili v sobotu. Vše poté hlídka zaznamenala na herní kartu, na níž se také sčítal zisk týmu.
Týmy zároveň bojovaly mezi sebou. Jak souboje mezi týmy vypadaly? Pro daný herní úsek byl v každém týmu vždy určen jeden člen označený šátkem uvázaným na pravé noze pod kolenem. Soupeřící týmy usilovaly o to dotknout se označeného člena druhého týmu. Tím tento tým ztratil tři obchody, z herní karty mu je podle vlastního výběru vyškrtl tým, který ho v souboji porazil. Hra byla odstartována v 9.00 hodin v klubovně na Kuklenách, kde jsme spali, týmy na sebe mohly začít útočit od 9.10 hodin, poslední připsání peněz na herní karty proběhlo v 18.30 hodin. Poté se týmy vrátily do klubovny a začalo velké sčítání zisků.
Konečné pořadí následuje:
1. Šákulův tým 576 bodů
2. Karatistův tým 525 bodů
3. Piškotův tým 303 bodů
4. Šutrův tým 208 bodů

Složení vítězného týmu: Šákul, Eragon, Nik, Dimo.

Velkou hru vlčat připravil a řídil Ondra. Vlčata se v ní přenesla do doby, kdy Hradec Králové byl obrovskou barokní pevností. Vlčata během dne obešla zachovalé zbytky opevnění a zahrála si řadu bodovaných soutěží inspirovaných povinnostmi vojáků, kteří kdysi na hradecké pevnosti sloužili. Jednu menší pevnůstku se nám podařilo prozkoumat i uvnitř. Vítězem hry vlčat se stal Myšák, 2. místo získal Delfín a 3. místo Mravenečník .

V neděli hrajeme všichni společně pár her, Šutr nám předvádí přenosné dělo, z něhož lze střílet brambory, rohlíky nebo munici vyrobenou z mirelonu. Je to dělo ládované zepředu, něco jako předovka, kterou byli vyzbrojeni rakouští vojáci v bitvě u Hradce Králové v roce 1866.

Když se před polednem vracíme ke klubovně, je tam už plno polských skautů ? harcerů, kteří tu budou ubytovaní po nás, a to celý týden. Je jich celý autobus, takže rychle vyhazujeme před barák naše batohy, než se všechno smíchá dohromady a pak vzhůru na nádraží.

Napsat komentář