506 Sraz oddílů


Letošní Sraz oddílů pořádáme my – Krhúti v Meziříčí neboli Krhútském teritoriu. Zúčastnilo se odhadem 140 ? 150 lidí (v soutěžních týmech hrálo 115 lidí), kromě Krhútů a našich vlčat Pavouků přijeli Poutníci , Tuláci, Ginkgo, Poštolky, Koníci, Mopíci, Sportíci a Stopa. Týden před Srazem obětavá krhútská skupina ve složení Vašek, Máček, Ondra, Šutr, Karatista, Eragon, Salám, King-kong připravila na tábořišti táborový kruh na srazový oheň a hranici.
Tématem letošního Srazu oddílů byl Krhútský srazový šestiboj (nakonec jsme ale stihli realizovat je pět disciplín). Soutěžilo se v šestičlenných oddílových hlídkách ve třech kategoriích, oddíly, které dorazily v menším počtu lidí a nemohly postavit hlídku v rámci oddílu, jsme na místě doplnili na smíšené hlídky. Věkové kategorie byly: mladší (věk do dovršení 11 let), starší ( věk do dovršení 15 let) a nejstarší (věk do dovršení 18 let). První soutěžní disciplínou byla Devětadevadesátka. Na louce jsme vytýčili běžeckou dráhu, kterou týmy musely absolvovat celkem 99 krát a to různými způsoby jak jednotlivě, tak i v různých skupinách. Druhou disciplínou bylo uzlování. Týmy vázaly základní šestku tak, že každý člen týmu vázal jeden uzel ve štafetě. Uzlovačky jsou položené na startu, první vybíhá, bere uzlovačku, váže lodní smyčku kolem kůlu a vrací se, dále v libovolném pořadí následují tři spojky (ambulanční, škotová, rybářská), kterými se postupně navážou jednotlivé uzlovačky. Uprostřed některé z prvních tří se váže zkracovačka, jako poslední uzel se váže dračí smyčka kolem pasu. Čas začíná běžet od okamžiku, kdy první člen hlídky vyběhne, až po okamžik, kdy poslední člen hlídky uváže dračí smyčku kolem pasu a zdvihne ruce. Řetězec s uzly je natažený a uzly se nesmí rozvázat. Třetí disciplínou byla Kalokagathiáda aneb po krhútsku Kaluskatiáda. Kalokagathia je pojem, který vyjadřuje antické přesvědčení o spojení tělesné i duševní krásy. Při zahájení dostal každý tým šifru, kterou má rozluštit. Jednotlivá písmena lze získat pouze tak, že jednotlivec z družstva navštíví jedno ze šesti stanovišť, kde musí odpovědět na danou otázku. Pokud odpoví správně, dostává písmeno, pokud neodpoví, musí se vrátit a může se poradit s týmem nebo se může zeptat kohokoli dalšího, kdo mu bude ochoten odpovědět. Pak se vrátí zpět a pokud bude odpověď správná, dostane písmeno. Pořadí se určuje podle pořadí v rozluštění šifry. Okruhy otázek byly tyto: hlavní města světa, česká historie, sport a olympijské hry, pohádkové a večerníčkové postavičky, zeměpisná nej České republiky a všehochuť toho, co se do ostatních okruhů nevešlo. Před obědem proběhla ještě disciplína poznávání přírody ? hledání karet s obrázky rostlin a určování správných názvů.
Po obědě následoval větší a dvojnásobně bodovaný závod Lovecká stezka ? terénní orientační závod po okolí tábořiště. Cílem bylo najít šest stanovišt, na nichž týmy plnily lovecké dosciplíny ? střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, hod kamenem, hod oštěpem, přechod lanové lávky a práci s lanem, hod tenisákem. Týmy probíhaly trasu na čas s volným postupem po stanovištích podle vlastní úvahy, na stanovišti musely setrvat tak dlouho, dokud nesplnily příslušný úkol. K dispozici měly mapu 1.10 000 a starší kategorie buzolu, poloha stanovišť podle jednotlivých kategorií byla buď zakreslena v mapě nebo popsána pomocí azimutu. Záleželo tedy hodně na orientaci v mapě, zdatnosti týmu – tedy jaké tempo byl schopný udržet a také na dobře vymyšlené trase postupu mezi stanovišti.
V sobotu večer následoval Srazový oheň se scénkami a písničkami jednotlivých oddílů a vyhlášením výsledků srazové hry. Nasadili jsme Frajora mesta Prešova, Námořníkův návrat z cest, Zápas Komety Brno a samozřejmě novou verzi scénky Udělej kozu. Ginkgo zaujalo scénkou Imaginární lavička, Poštolky skvělým zpěvem, Koníci hádankou Jde had ? šš, jde kůň ? klap,klap, kam jdou? I ostatní oddíly zářily. Oficiální část ohně jsme zakončili gilwellským kruhem, kdo chtěl, šel pak spát, kdo chtěl, setrval s kytarami, zpěvem a povídáním u ohně.
V neděli už nás čekala jen jedna nesoutěžní společná hra ? Boj o vlajky a závěrečný nástup. Proběhla také soutěž kronik a deníků.
Výsledky srazové hry:
Nejmladší kategorie:
1. místo Krhúti (Mentosky, startovní číslo 9) ? 26 bodů
2. místo Koníci (startovní číslo 1) ? 23 bodů
3. místo Krhúti (startovní číslo 4) ? 21,5 bodu
4. místo Tuláci plus Sportíci (Vlci startovní číslo 3) ? 21 bodů
5. místo Malí Poutníci (startovní číslo 2) ? 19 bodů
6. místo Krhúti (startovní číslo 5) ? 15,5 bodu
Prostřední kategorie:
1. místo Krhúti (Šťastlivci, startovní číslo 7) ? 49 bodů
2. místo Mopíci plus Poutníci plus Tuláci (MoPoTu startovní číslo 9) ? 37,5 bodu
3. místo Sportíci (Želvičky startovní číslo 2) ? 36,5 bodu
4. místo Ginkgo (Orli startovní číslo 4) ? 36 bodů
5. místo Koníci (startovní číslo 1) ? 35 bodů
6. místo Krhúti (startovní číslo 8) ? 33 bodů
7. ? 8. místo Koníci plus Mopíci (KoMo startovní číslo 10) a Ginkgo (Jaguáři startovní číslo 3) ? 30 bodů
9. místo Poštolky (Poš startovní číslo 5) ? 24 bodů
10. místo Poštolky (Tolky startovní číslo 6) ? 19 bodů
Nejstarší kategorie:
1. místo Krhúti plus Poutníci (Devadesátdevět, startovní číslo 99) ? 17 bodů
2. místo Stopa (Stopáci startovní číslo 86) ? 12 bodů
3. místo Sportíci (Sportíci plus 1 startovní číslo 100) ? 7 bodů
V soutěži o nejlepší program srazového ohně vyhráli Krhúti, druhé místo Ginkgo, třetí místo Sportíci, cena pořadatelů Poštolky.

Napsat komentář