544 Jednodenní výprava

Na jednodenní výpravu se rozdělujeme. Vlčata jedou městským autobusem z Kačerova na Točnou a odtud jdou pěšky přes hradiště Závist do Zbraslavi. Celodenní hru pro ně připravil Ondra, vše je založeno na využití papírových míčků, které si vlčata vyrobila na schůzkách. Na závěr výpravy si vlčata prohlížejí minizoo ve Zbraslavi a opět městským autobusem se vracejí na Jižní Město.

Velký oddíl jede vlakem do Zadní Třebáně, jde krátkou trasu kolem Karlštejna, prolézá štoly a lomy v Srbsku a končí v Berouně v aquaparku. Hry na výpravu připravil a  trasu vymyslel Salám.

Pro zájemce z velkého oddílu předcházela filmový noc v klubovně s přespáním z pátku na sobotu.